PRODUK

Barisan produk kami mencerminkan mutu dan kepelbagaian untuk memenuhi keperluan dan kehendak para pelanggan yang telah sekian lama mempercayai dan menyokong kami.

Kulit Tahu

Jenis Salt and Non-Salt
Saiz 21x34 inch, 18x34 inch,
17x18 inch